ගිටාරයේ ස්වර පිහිටා ඇති අයුරු - Sinhala Guitar Lessons with Tabs and Chords

ගිටාරයේ ස්වර පිහිටා ඇති අයුරු

හරි දැන් ඉතින් ඔයාල ස්වර ගැන දළ අවබෝධයක් ලබාගත්තනේ,අද අපි බලමු ගිටාරයේ ස්වර කොහොමද පිහිටල තියෙන්නේ කියල.පහත රූප සටහනේ පෙන්වල තියෙන්නේ ගිටාරයේ ස්වර පිහිටන අන්දම.අපිට ගිටාරය අවශ්‍ය විදියකට ටියුන් කරගන්න පුලුවන්.ඒත් ගොඩක් අය භාවිතා කරන ක්‍රමය තමයි පහත දක්වල තියෙන්නේ.

E6th එකේ තියෙන E ස්වරයත් E1st එකේ  තියෙන E ස්වරයත්   අතර පරතරය octave දෙකක්.ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය පැත්තෙන් ගත්තොත් E1st ස්වරය E6th එකවගේ හතර ගුණයක් වෙනවා.
ඔය open strings වල ස්වර පිහිටල තියෙන විදියයි.ඒ කියන්නේ අපි ෆ්‍රෙට් බෝර්ඩ් එක අල්ලන්නේ නැතිව open strings එක වාදනය කරනකොට වැයෙන ස්වර 6 තමයි දක්වල තියෙන්නේ.ෆ්‍රෙට් බෝර්ඩ් එක මත ඇඟිලි තියල තමයි ඉතිරි ස්වර වාදනය කරන්නේ.

උදාහරණයක් විදියට අපි E1st එකේ පලවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ගමු.පලවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ඇල්ලුවාම වැයෙන ස්වරය E නෙවෙයි.එතකොට ඇහෙන්නේ F ස්වරය,ඒ කියන්නේ E වලට ලඟින්ම තියෙන ඊලඟ ස්වරය.දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේදී අපිට ඇහෙනේ F# ස්වරය ඔය විදියට එකින් එක ස්වර වැඩි වෙනවා ෆ්‍රෙට් බෝර්ඩ් එකේ ඉහලට එනකොට.පහල රූප සටහනේ දක්වලා තියෙනවා මුලු fret board එකේම ස්වර පිහිටල තියෙන විදිය.

සමහර ස්වර අතිපිහිත වෙනවා.උදාහරණයක් විදියට B 2nd  එකේ 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකෙන් වැයෙන E ස්වරයත් E 1st  එකෙන් වැයෙන E ස්වරයත  එකමයි.මේක තමයි ගිටාරයේ විශේෂත්වය.විවිධ ස්ථාන වල වාදනය කරනකොට ලඟින්ම ඇති වාදනය කිරීමට පහසු ස්වරය හොයා ගන්න fret board එක ගැන තිබෙන දැනුම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.