ගිටාර් ටැබ් යනු මොනවාද? - Sinhala Guitar Lessons with Tabs and Chords

ගිටාර් ටැබ් යනු මොනවාද?

ගිටාර් ටැබ් (Guitar Tab) යනු කුමක්ද?

ගිටාර් ටැබ් යනු ගිටාරයෙන් වයනු ලබන සංගීතය ලියන එක්තරා ක්‍රමයක් වේ.සම්මත ගී ප්‍රස්තාර ලියනු ලබන සංකේත වෙනුවට මෙහිදී ASCII අකුරු සහ ඉලක්කම් භාවිතා වේ.

ටැබ්(Tab) එකක අන්තර්ගත වන දෑ

ටැබ් එකක ඔබ වාදනය කල යුතු ස්වර,ඔබ වාදනය කල යුත්තේ කුමන string එකේ කුමන ෆ්‍රෙට් එකේද යන්න සඳහන් වේ.

ටැබ් එකක hammer-ons, pull-offs, bends, slides, harmonics and vibrato යන ශිල්පීය ක්‍රම වාදනයේදී භාවිත කල යුතු තැන් සඳහන් වේ.

ටැබ් එකක ඔබ වාදනය කල යුත්තේ කුමන tuning එකේද යන්න සඳහන් වේ.විශේෂයෙන් සඳහන් වී නැති නම් සම්මත tuning ක්‍රමය භාවිතා කල යුතුය.capo එකක් භාවිත කල යුතු ආකාරයද ටැබ් එකක සඳහන් වේ.

ටැබ් එකක ඔබ වාදනය කල යුතු ස්වර වල රිද්මය සඳහන් විය හැක.නමුත් සෑම ටැබ් එකකම එම තොරතුරු අන්තර්ගත වීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.

ටැබ්(Tab) එකක අන්තර්ගත නොවන දෑ

ටැබ් එකක සාමාන්‍යයෙන් ඔබ වාදනය කරනු ලබන ස්වර වල රිද්මය සඳහන් නොවේ.එමනිසා ඔබ වාදනය කල යුතු ස්වර වල රිද්මය සොයාගැනීම සඳහා බොහෝ විට ටැබ් එක සමඟ ඔබ ගීතය ශ්‍රවණය කල යුතු වේ.
ටැබ් එකක ඔබ ෆ්‍රෙට් කල යුතු ඇඟිලි සඳහන් නොවේ.

ටැබ් කියවීම ඉතා පහසු දෙයක් ඒ වගේම ඔබ හදාරණ ලද ගීතයක ටැබ් එකක් ලිවීමත් ඉත පහසු දෙයක්.මුලින්ම ඔබ ඉරි හයකින් පටන් ගන්නා අතර එම ඉරි හය ගිටාරයේ තත් හයත් සමඟ අනුරූප වනවා.උඩම ඉර ගිටාරයේ ඉහලම තාරතාවය ඇති E 1st string එක වනවා.පහත දැක්වෙන්නේ ගිටාරයේ අදාල තත්(strings) සඳහන් වන හිස් ටැබ් එකක්.

E------------------------------------------------
B------------------------------------------------
G------------------------------------------------
D------------------------------------------------
A------------------------------------------------
E------------------------------------------------

ඔබ වම් අතින් ඇල්ලිය යුතු ෆ්‍රෙට් එක මෙවැනි ටැබ් එකක ඉරි මත ඉලක්කම් වලින් දැක්වෙනවා.ඔබ වාදනය කල යුතු පිලිවෙල හඳුනා ගැනීම සඳහා ටැබ් එක වමේ සිට දකුනනට කියවිය යුතුයි.ඔබ වාදනය කලයුත්තේ විවෘත තත (open String) නම් 0 සඳහන් වනවා.පහත උදාහරණයේ දැක්වෙන්නේ පහලම තතේ විවෘත ස්වරයෙන් පටන් ගෙන පිලිවෙලට ඉහලට ෆ්‍රෙට් අල්ලමින් (E,F,F#,G,G#,A)යන ස්වර වාදනය කල යුතු බවයි.

E-------------------------------------------------
B-------------------------------------------------
G-------------------------------------------------
D-------------------------------------------------
A-------------------------------------------------
E---0--1--2--3--4--5------------------------------

අපි ඊලඟට එකවිට ස්වර දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගනණක් වාදනය කලයුතු අන්දම ටැබ් එකක පෙන්වන්නේ කෙසේද කියා බලමු.මේ දැක්වෙන්නේ E minor chord එක වාදනය කල යුතු බව පෙන්වන අකාරයයි .

E----0------------------------------------------
B----0------------------------------------------
G----0------------------------------------------
D----2------------------------------------------
A----2------------------------------------------
E----0------------------------------------------

E--------0------------------------------------
B-------0-------------------------------------
G------0--------------------------------------
D-----2---------------------------------------
A----2----------------------------------------
E---0-----------------------------------------

සමහරවිට මේ ආකරයෙනුත් ලියා ඇති ටැබ් ඔබ දැක ඇති.මෙයින් අදහස් වන්නේ ඉහල සිට පහලට පිලිවෙලින් සුළු කාල පරතරයක් ඇතිව වාදනය කල යුතු බවයි.
පහත දැක්වෙන්නේ එම හැඩයමයි.නමුත් මෙහිදී ස්වර අතර පරතරය වැඩියි.එවිට ඔබ එම Chord එක arpeggio ආකාරයට වාදනය කල යුතු වනවා.

E------------------0------------------------------
B---------------0-----0---------------------------
G------------0------------0-----------------------
D---------2------------------2--------------------
A------2-------------------------2----------------
E---0--------------------------------0------------

දැන් ඔබට නැගෙන ප්‍රශ්ණය තමයි ,සෑම ස්වරයක්ම එකම කාල පරතරයකින් වාදනය කල යුතුද යන්න.
මෙය තමයි ටැබ් සහ සම්මත ස්වර ප්‍රස්ථාර වල ඇති වෙනස.සාමන්‍යයෙන් ටැබ් එකක එවැනි තොරතුරු අඩංගු නොවේ.ස්වර වල කාල පරතරය සොයාගැනීමට ඔබ අදාල ගීතය ශ්‍රවණය කර තිබිය යුතුයි.කෙසේ වෙතත් ටැබ් එකක ඉලක්කම් ලියා ඇති පරතරය අනුව ස්වර වල කාල පරතරය පිලිබඳව දළ අදහසක් ගත හැකියි.නමුත් එය ටැබ් එක ලියන පුද්ගලයා අනුව තීරණය වෙනවා.සමහරවිට ටැබ් වල අදාල ස්වරයේ වටිනාකම උඩින් පෙන්වා දී තියෙන්නත් පුලුවන්.

අවසානයේදී ඔබ වටහා ගත යුතු දේ තමයි ටැබ් එකක උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීමටනම් අදාල ගීතය ඔබ හොඳින් ශ්‍රවණය කර තිබිය යුතුයි යන්න.මීලඟ පාඩමේදී අපි ටැබ් එකක අඩංගු වෙන වෙනත් සංකේත පිලිබඳව විමසා බලමු.