ස්වර නාමකරණය - Sinhala Guitar Lessons with Tabs and Chords

ස්වර නාමකරණය

ස්වර කියන්නේ මොනවද කියල දල අවබෝධයක් ඔයාලට දැන් ලැබෙන්න ඇති.හැබයි අපි ඒක ඉගෙන ගත්තේ විද්‍යාත්මක පැත්තෙන්.අද අපි බලන්න යන්නේ සංගීත ශ්‍රාස්ත්‍රය පැත්තෙන් ස්වර කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්නේ කියලා.

බටහිර සංගීතයේත්,හින්දුස්තානි සංගීතයේත් ස්වර ගණන සමානයි.නමුත් නාමකරණයේ වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා.ගිටාරය වැඩිපුර බැඳිලා තියෙන්නේ බටහිර සංගීතයත් එක්ක නිසා අපි බටහිර සංගීතය පැත්තෙන් ඉගෙන ගමු.

ඔයාලට මතක ඇතිනේ සංඛ්‍යාතය දෙගුණ වුනාම අපිට ඇහෙන්නේ එකම ස්වරයේ උච්ච,මන්ද්‍ර විදියට කියලා.ඒ අපේ කණට දැනෙන විදිය.ඉතින් ඔය උච්ච මන්ද්‍ර ස්වර දෙක අතර ඇති සංඛ්‍යාත බෙදල තමයි ස්වර හදාගෙන තියෙන්නේ.මෙහෙම ස්වර දොලහක් හදාගෙන තියෙනවා.සමහරු අහල ඇති සංගීතයේ ස්වර හතයි කියලා.ඒ කියන්නේ ශුද්ධ ස්වර ගැන.ඔක්කොම ස්වර 12ක් තියෙනවා.

ස්වර ගැන ඉගෙන ගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි කීබෝර්ඩ් එක.මේ පහල තියෙන පින්තූරය බලන්න.

කලු පාට ntoes වල යම් රටාවක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මාරුවෙන් මාරුවට එක ලඟ notes දෙකක් සහ notes තුනක් තියෙනවා.ඒ වගේ එක ලඟ තියෙන කලු පාට notes දෙකට වම් පැත්තෙන්  ලඟින්ම තියෙන සුදු ස්වරය තමයි C කියන්නේ,එහෙම නැත්නම් "ස"කියල කියන්නේ.හරි දැන් ඔයාල බලන්න එවැනි ස්වර දෙකක් අතර ඔක්කොම ස්වර කීයක් තියෙනවද කියලා.
ස්වර 12 යි නේද?සුදු පාට ස්වර 7 යි  කලු පාට ස්වර 5 යි.පෙරදිග සංගීතයේදී සුදු පාට ස්වර වලට අපි කියන්නේ ශුද්ධ ස්වර කියලා කලු පාට ස්වර වලට අපි කියන්නේ විකෘති ස්වර කියලා.බටහිර සංගීතයේදී ශුද්ධ ස්වර වලට කියන්නේ natural notes කියලා ,විකෘති ස්වර වලට sharp හෝ flat යනුවෙන් අදාල පරිදි නම් යොදාගන්නවා.
හරි දැන් බලමු ශුද්ධ ස්වර මොනවද කියලා.

බටහිර සංගීතයට අනුව ශුද්ධ ස්වර 7 තමයි.
C,D,E,F,G,A,B
පෙරදිග සංගීතයේ ස,රි,ග,ම,ප,ධ,නි සමග මෙම ස්වර අනුරූප වෙනවා.

කලු පාට ස්වර නම් කරන්නේ ඊට ලඟින් ඇති ශුද්ධ ස්වර අනුවයි.
ශුද්ධ ස්වරයට වඩා ඉහල ස්වර sharp යනුවෙනුත් පහල ස්වර flat යනුවෙනුත් අපි නම් කරනවා.
උදාහරණයක් විදියට C ස්වරය ලඟ ඇති කලු note එක C sharp ලෙසත් D flat  ලෙසත් හඳුන්වන්න පුලුවන්.මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම ස්වරය.

Sharp වලට අපි යොදන සංකේතය #
Flat සඳහා යොදන සංකේතය
සමහරු ලේසියට සිම්පල් බී(b) අකුර මේ සඳහා යොදාගන්නවා,නමුත් නිවරැදි සංකේතය වන්නේ ♭

දැන් අපිට ස්වර දොලහ හදාගන්න පුලුවන්.පහල පින්තූරය බලන්න.

පැහැදිලියි නේද සංගීත්යේ ස්වර හැදිල තියෙන විදිය.ඊලඟ පාඩම් වලින් අපි ඉගෙන ගමු scales  හැදිල  තියෙන්නේ කොහොමද  chords හැදිල තියෙන්නේ කොහොමද කියලා.

පසුවදන: කීබොර්ඩ් එකෙන් ස්වර පැහැදිලි කරන කොට කලු සුදු කිව්වට ස්වර කලු සුදු නෑ.මොකද ස්වර ඇහැට පේන්නේ නෑනේ. 😛