Gimahanaye Pawela Chords

Gimahanaye Pawela Chords

Song - Gimhanaye Pawela
Artist - Samantha Konara
Key - E minor
Beat - 4/4
Music - Radeesh Vandabona
Lyrics - Samantha Konara