Guitar Parts

Guitar Parts (Beginner)

මෙහිදී ආධුනිකයන් විසින් බොහෝ පාරිහාෂික වචන අවබෝධ කර ගත යුතුව ඇත. සාමාන්‍ය බොක්ස් ගිටාරයක් සම්බන්ධ කරුණු කාරණා දැනටමත් ඔබ දනිති.එහෙයින් ගිටාරයක් සම්බන්ධ කොටස් electric ගිටාරයක් ඇසුරෙන් මෙහිදී සලකා බලනු ලැබේ.

 

electric ගිටාරයක් සදහා සජීව විදුලි ධාරාවක් (live electric current) භාවිතා නොකෙරේ .එබදු ධාරාවක් අවශ්‍ය වනුයේ  මිශ්‍රක (mixtures)  පෙර වර්ධක (pre amps) බල වර්ධක (power amps) ආදී අනෙකුත් ආශ්‍රිත උපාංග සදහාය.

මෙය වඩාත් පැහැදළි කරගැනීමට ගිටාරයේ කොටස් සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය විමසා බලමු.

electric guitar

 

Head (ශීර්ෂය)

කර පුවරුවෙන් ඉහල කොටස ශීර්ෂය නම් වේ. සුසරක යතුරු හා කම්බි වලය මෙහි පිහිටා ඇත.

 

Tuning Pegs (සුසරක යතුරු)

ගිටාරයේ ඇති කම්බි අදාල සංඛ්‍යාතයට අනුව සුසර කිරිම සදහා මෙම සුසරක යතුරු භාවිතාකරයි.මේවා කරකැවීමෙන් කම්බියේ ආතතිය අඩු වැඩි කර අවශ්‍ය සංඛ්‍යාතය ලබාගනී.

 

(String Tree) කම්බිවලය

කර පුවරුව මත කම්බි සම දුරින් තබාගැනීම සහ එකිනෙක මත පිහිටීම වැලැක්වීම මෙය මගින් සිදුවේ.සමහර ගිටාර වල ශීර්ෂය පසුපසට ඇල කිරීමෙන් කම්බි වලයක අවශ්‍යතාව මගහැර ඇත.

 

Nut (කර පුවරුව)

කම්බි එකිනෙක සමාන දුරකින් පිහිටුවීම මෙහි කාර්යය වේ.කම්බි බැස්සවීම සදහා අවශ්‍ය පමණට ඇලි කර පුවරුව මත හාරා ඇත.

 

Fretboard (ප්‍රෙට් පුවරුව)

එක් එක් ස්වර ස්ථාන වලට අදාලව කම්බි මත තෙරපීම සදහා ප්‍රෙට් පිහිටුවා ඇත්තේ ප්‍රෙට් පුවරුවෙහිය. සාමාන්‍ය ගිටාරයක මෙබදු ප්‍රෙට් 24 ක් ඇත.(මෙයට අඩුවන අවස්ථා ද ඇත.) ප්‍රෙට් පුවරැව මත 1- 3- 5- 7- 9- 12-  15- 19- 21 යන ප්‍රෙට් මත ඩොට් සංකේත පිහිටුවා ඇත.

 

Scratch Plate/Pick Guard (සීරුම් තැටිය)

ගිටාරය වාදනයේදී පික් එක ගිටාරයේ බද මත වැදීම නිසා බද සීරිම වැලැක්වීමට ප්ලාස්ටික් වලින් තැටියක් සවිකර ඇත.

 

Tremolo (ට්‍රිමෙලෝ)

කම්බිවල ආතතිය එක්වරම වැඩිකර නැවත යථා තත්වයට පත්කරන හැඩලයක් සහිත කොටසයි. ලීවර ක්‍රමයට ගිටාරයේ බද දෙසට හැඩලය තෙරපීමෙන් කම්බි සියල්ලම එකවර ක්ෂණික ඇදීමකට ලක්වේ. ලීවරය මුදාහල විට කම්බි යථා තත්වයට‍ පත්වේ. කම්බි ඇදී පවතින විට වාදනය කරනු ලබන ස්වර ද සංඛ්‍යාත ඉහල යාමකට ලක්වේ.

 

Selector Switch (තේරුම් යතුරු)

ඇහුළුම්වලින් ලබා ගන්නා සංඥා තෝරා ගැනීමට යොදා ගනී.එනම් රූපයේ දැක්වෙන ගිටාරයේ ඇහුළුම් 03 කි මේ03න් වාදනය කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී තෝරා ගන්නේ කුමන ඇහුළුමෙන් ලබාගන්නා සංඥා ද යන්න මෙමගින් තීරණයකළ හැක.

 

Volume Knob (හඩ පාලකය)

ඇහුළුම් වලින් ලබාගන්නා සංඥා(විද්‍යුත් චුම්භක තරංග)අඩු වැඩි කිරීම සිදුකරයි.

 

Tone Knobs (ටෝන් පාලකය)

ඇහුළුම් වලින් ලබාගන්නා සංඥා ට්‍රිබල්/බේස්  කිරීම මෙමගින් සිදු කරයි.

 


Output Jack (පිටවුම් සබැදිය)

ගිටාරයේ සිට පෙර වර්ධකය හෝ මිශ්‍රකය දක්වා සඥා ගෙන යන වයරය සම්බන්ධ කරන ස්ථානයයි. මෙය තුලින් ගමන් කරනුයේ ඉතා කුඩා විදුලි ධාරාවකි.එය ස්පර්ෂ විමෙන් හානි සිදු නොවේ.

 

Saddle (සැදලය)

ස්වරයක් වාදනයෙන් පසුව කම්බියේ කම්පන උරාගනු ලබයි.නැවත එම කම්බිය මතම ස්වරයක් වාදනය කිරීමේ දී පළමුස්වරයේ කම්පන සමග අධිස්ථාපනය වීම මින් වලකාලයි.

 

Strap Button (පටි රදවනය)

ගිටාරය කරේ එල්ලා ගැනීමට පටිය රැදවීමට යොදාගනී.

 

Pickups (ඇහුළුම්)

වඩා වැදගත් හා වටිනා කොටස මෙයයි.ගිටාර් තත් මගින් ස්වර වලට අනුරූපව ඇතිකරන කම්පන විද්‍යුත් චුම්භක තරංග බවට පත්වන්නේ මෙහිදීය. චලනය වන චුම්භකයක් වටා ඇති පරිවෘත කම්බි දගරයක විදුලි ධාරාවක් ප්‍රේරණය වීමේ සිද්ධාන්තය මෙහි දී භාවිතා වේ. ගිටාරයේ තත් කම්පනය වන විට චුම්භකය (කාන්දම) ඉහල පහල චලනය වේ. එවිට එය වටා ඇතිකම්බි දගරයේ ඊට අනුරූපව කුඩා විදුලි ධාරාවක් හටගනී. මෙය වර්ධනය කර ගැනීමෙන් වාදනය කළ ස්වරය ස්පීකරයකින් ශබ්ද තරංග ලෙස ඇසිය හැක.

 

ඇහුළුමක ක්‍රියාව පැහැදැළිකර ගැනීමට 02 රූපය බලන්න.

 රූපය 02

 

ගිටාරය මත ස්වර පිහිටන අයුරු හා වාදනය කරන අයුරුමීලග පාඩමට ඇතුලත්වේ.