Budhu Karuna Guitar Chords - Sinhala Guitar Chords

Budhu Karuna Guitar Chords

Budhu Karuna Guitar Chords
Artist – Nanda Malani
Key – C minor
Beat -3/4

Budu Karuna